MENU
PORÓWNANIA (1)
Boguszów Gorce Wschód z budynkiem dworca w 2008 roku. Właściwie to komentarz jest zbędny. Polecam porównanie.

Dodał: moose (administrator)° - Data: 2008-02-03 22:22:25 - Odsłon: 2901
03 lutego 2008


Dawna stacja węzłowa, w km 83,870 linii z Wrocławia (liczony kilometraż od posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn) do Jeleniej Góry i Zgorzelca oraz w km 17,707 linii ze stacji Wałbrzych Szczawienko do Mezimesti (niemal dokładnie w połowie trasy). Przedwojenny kilometraż liczony od Berlina na całej Śląskiej Kolei Górskiej: 339,86. Na stacji umieszczonej wyspowo pomiędzy torami linii głównej i wychodzącym łukiem ze stacji pojedynczym (dawniej 2 tory) torem w kierunku Mieroszowa są obecnie: budynek dworca z lat 1910-1912 z ciekawie zbudowaną wiatą peronową obsługującą dwa kierunki jazdy (uwaga! wiatę wycięto przed końcem 2006 r.), budynek posterunku odgałęźnego (w 2007 r. wyremontowany), budynek pierwszego dworca w Kuźnicach (nr 3) i dwa budynki pomocnicze - dawniej mieszkania obsługi stacji przy ul. Królowej Jadwigi 1-2. Sam budynek dworca znajduje się pod nr 4-4a. Układ torowy stacji jest wynikiem zaszłości powstałych w trakcie burzliwego rozwoju sieci kolejowej na Dolnym Śląsku. Na stacji krzyżowały się, a le bez połączenia ze sobą układy torowe dwóch odrębnych spółek kolejowych: BSFE (Kolej Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzicka, która wybudowała linię Szczawienko-Mezimesti, omijającą Kotlinę Wałbrzyską) oraz NME (Kolej Dolnośląsko-Marchijska, która prowadziła aż do nacjonalizacji budowę Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca/Węglińca aż do dzisiejszego Wałbrzycha Głównego). Z uwagi na konflikt interesów spółka BSFE zlokalizowała swój dworzec w oddaleniu od dworca państwowego, bliżej kopalni należących do głównego akcjonariusza spółki - Hochbergów z Książa (to nieistniejący już dworzec towarowy w Kuźnicach). Po upaństwowieniu największych śląskich kolei w połowie 80-tych XIX wieku układ dwóch dworców już nie miał większego sensu, gdyż był już wówczas jeden operator na linii - Zarząd Pruskich Kolei KPEV. Postanowiono zatem, że dawna stacja spółki BSFE będzie pełniła tylko rolę towarową. Dopiero jednak w pierwszej dekadzie XX w. zdecydowano o przebudowie stacji, budowie nowego dworca i przystosowaniu go do obsługi zarówno torów linii głównej, jak i linii -szczawieńskiej-. Przebudowa dworca poprzedzała elektryfikację stacji w 1913-14 roku, kiedy linia -szczawieńska- została jako pierwsza przystosowana dla trakcji elektrycznej. Budynek dworca w tej postaci istnieje do dnia dzisiejszego, choć od 2004 roku nie kursują już pociągi osobowe do Mezimesti, a dawna stacja czterokierunkowa jest od 1994 wyłącznie stacją trójkierunkową, po rozebraniu torów na linii do Wałbrzycha Szczawienko. Obecnie dawna stacja dzieli się na bezobsługowy przystanek i posterunek odgałęźny. W nieczynnym obecnie (od wielu lat) dworcu był bar do późnych lat 60-tych. Być może wyłączenie z ruchu linii przez Szczawno pod koniec l. 60-tych i ponowna reelektryfikacja linii głównej spowodowała brak zainteresowania tutejszym barem. Dworzec i jego sąsiedztwo są zaniedbane, a dlatego że zamieszkane dewastacja obiektów nie postępuje tak jak w innych miejscach. Niemniej jednak z peronów stopniowo znika bazaltowa kostka i elementy metalowe (parapety, rynny, barierki itp.). W 2007 roku przeprowadzono doraźny remont torowiska w kierunku Mieroszowa, jednak i to nie gwarantuje utrzymania przewozów w tym kierunku. (moose)

 • /foto/3335/3335399m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/104/104531m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/7677/7677528m.jpg
  1902
 • /foto/119/119687m.jpg
  1910 - 1912
 • /foto/200/200813m.jpg
  1912
 • /foto/200/200816m.jpg
  1912
 • /foto/8211/8211312m.jpg
  1912
 • /foto/200/200296m.jpg
  1914
 • /foto/101/101460m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/364/364888m.jpg
  1916
 • /foto/8137/8137899m.jpg
  1918 - 1927
 • /foto/66/66553m.jpg
  1920
 • /foto/7008/7008687m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/67/67665m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/279/279649m.jpg
  1922 - 1925
 • /foto/404/404032m.jpg
  1922 - 1925
 • /foto/4427/4427380m.jpg
  1925
 • /foto/4222/4222285m.jpg
  1926
 • /foto/5917/5917035m.jpg
  1935
 • /foto/264/264051m.jpg
  1935 - 1939
 • /foto/61/61621m.jpg
  1937
 • /foto/6969/6969839m.jpg
  1939 - 1940
 • /foto/4293/4293993m.jpg
  1990 - 1995
 • /foto/119/119781m.jpg
  2006
 • /foto/119/119783m.jpg
  2006
 • /foto/119/119787m.jpg
  2006
 • /foto/119/119922m.jpg
  2006
 • /foto/119/119923m.jpg
  2006
 • /foto/131/131343m.jpg
  2006
 • /foto/200/200236m.jpg
  2008
 • /foto/4026/4026387m.jpg
  2012
 • /foto/441/441497m.jpg
  2012
 • /foto/441/441501m.jpg
  2012
 • /foto/3768/3768870m.jpg
  2013
 • /foto/5608/5608800m.jpg
  2015
 • /foto/5611/5611317m.jpg
  2015
 • /foto/5611/5611318m.jpg
  2015
 • /foto/5611/5611325m.jpg
  2015
 • /foto/7234/7234253m.jpg
  2018
 • /foto/7592/7592052m.jpg
  2018
 • /foto/7592/7592055m.jpg
  2018

moose (administrator)°

Poprzednie: Przystanek kolejowy Boguszów-Gorce Wschód (d. stacja) Strona Główna Następne: Przystanek kolejowy Szybowice Wałbrzyskie (dawny)


ragnar - Administrator | 2008-02-03 22:27:20
Co to za gość na dole?
moose (administrator) | 2008-02-03 22:28:06
Jakiś miejscowy - niegroźny.
Scarlett | 2008-02-08 22:37:55
moose ktoś Cię śledzi, uważaj jak robisz zdjęcia ;)